Saaristo-ohjelma 2020-2023 julkaistu

Ihmisten saaristo: Saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosille 2020-2023 julkaistiin 21.10.2020. Ohjelma antaa saaristo- ja vesistöalueiden kehittämiselle suuntaviivoja ja esittää tavoitteita niiden tulevaisuudelle. Ohjelma nostaa keskiöön ihmiset ja hyvän elämän saaristo- ja vesistöalueilla. Se on laadittu yhteistyössä saaristo- ja vesistöalueiden toimijoiden kanssa saaristolaisten ääntä kuunnellen. Ohjelma on kiinni ajassa, ja se huomio ajankohtaiset ilmiöt, kuten monipaikkaisuuden, paikkariippumattoman työn ja älykkään sopeutumisen.

Suomen saaristoalueet ovat erilaisia järvi- ja merialueilla, mikä tekee suomalaisesta saaristopolitiikasta ainutlaatuista. Merialueille on ominaista saaristoisuus ja järvialueille vesistöjen rikkomat alueet, ja nämä saariston erilaiset luonteenpiirteet ovat huomioitu ohjelman laadinnassa.

Ohjelman kantavana teemana on visio hyvän elämän saaristosta ja ajatus siitä, että elinvoimainen saaristo tuo hyvinvointia koko yhteiskuntaan. Ohjelmassa esitetään viisi keskeistä teemaa:

• Yhteydet ja liikkuminen
• Asuminen, erityisteemana lapset ja nuoret
• Elinkeinot ja palvelut
• Saaristokulttuuri
• Luonto ja ympäristö

Lapset ja nuoret ovat nostettu ensimmäistä kertaa esille saaristo-ohjelmassa erityisteemana. Saaristoasian neuvottelukunta toivoo, että myös lapset ja nuoret tulevat huomioiduksi saaristo- ja vesistöalueiden kehittämistoimissa.

– Tämä ohjelma tähtää tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin, ja huomioi erityisesti lapset ja nuoret. Maailma muuttuu ja näin myös elämä saaristossa, kertoo saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sandra Bergqvist.

Kyseessä on järjestyksessään kuudes saaristopoliittinen ohjelma, ja sen on laatinut saaristoasiain neuvottelukunta.

Tutustu ohjelmaan: www.saaristopolitiikka.fi/saaristo-ohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö

Post Author: Toimittaja

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.