Suomen järvet

Suomessa on noin 168 000 järveä, jotka ovat vähintään 0,05 hehtaarin eli 500 neliömetrin kokoisia. Lukuun sisältyy siten kaikki vähän koripallokenttää suuremmat järvet.

Vaka vanha vakavesi

Maastotietokannassa vakaveden minimikooksi on sovittu 1 000 neliömetriä. Vakavesi on määritelty tietokannassa seuraavasti:

Luonnon vedenkierron osana oleva veden jatkuvasti peittämä alue, jolla vedenpinnan korkeus pysyy alueellisesti samalla tasolla eikä siinä ole olennaista virtaamaa. Vakavesiä ovat meri, järvi, lampi, tekojärvi sekä kanava. Vakavesi jaetaan kahteen luokkaan: järvivesi ja merivesi.

Vakavesien määrähän se olisi ollut oikea luku, mutta isot vesialueet on jaettu tietokannassa teknisesti pienempiin alueisiin. Nämä osa-alueet tulevat mukaan omina vesialueinaan, niin niistä päättelemällä menisimme metsään.

Vakavesien nimien ongelma taas on se, että isommissa vesistöissä on useampia nimiä. Saimaa ja sen Mäntysaarenselkä kuuluvat tasa-arvoisina vakaveden nimistöön. (Lähde: https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/suomi-57-000-168-000-jarven-maa)

Suomessa on Suomen ympäristökeskuksen mukaan noin 57 000 järveä, jonka pinta-ala on yli hehtaarin. Vähintään 500 neliömetrin (pinta-ala korjattu 9.8.)kokoisia järviä on noin 168 000. 10 % Suomen pinta-alasta on järviä ja yhdessä ne peittäisivät alleen Belgian kokoisen alueen.

Suomen suurimmat järvet

Tässä listaus Suomen suurimmista järvistä ja niiden pinta-ala neliökilometreinä.

1. Saimaa 1377
2. Päijänne 1080
3. Inarinjärvi 1040
4. Pielinen 894
5. Oulujärvi 887
6. Orivesi (Itä-Suomessa) 712
7. Pihlajavesi 712
8. Vähäjärvi 621
9. Keitele 493
10. Kallavesi 473