Savonlinnaan kansallinen kaupunkipuisto

Ympäristöministeriön 30.9.2021 tekemällä päätöksellä Savonlinnaan on perustettu Suomen yhdestoista kansallinen kaupunkipuisto. Kansallisen kaupunkipuiston ytimenä on Olavinlinna, ja se käsittää yhteensä noin 7 700 hehtaarin laajuisen alueen.

Kansallisen kaupunkipuiston hakemista Savonlinnaan on suunniteltu jo pitkään. Perustamisselvitys laadittiin vuonna 2018 ja hakemusluonnos vuonna 2019. Selvitys ja luonnos olivat yleisesti nähtävillä. Hakemuksen sisältöä ja kansallispuiston laajuutta tarkennettiin saadun palautteen ja ympäristöministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. Kesäkuussa 2021 kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyivät hakemuksen sisällön ja aluerajauksen. 2.8.2021 kaupunginhallitus päätti jättää hakemuksen ympäristöministeriölle.

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu sekä ydinkeskustan virkistys- ja puistoalueita että keskustaa ympäröiviä saimaannorpan elinalueita ja saaristoa etelässä Pihlajavedellä ja pohjoisessa Haapavedellä ja Pienellä Haukivedellä. Kansallinen kaupunkipuisto tukee näiden alueiden ominaispiirteiden säilymistä.

– Suomen 11. kansallinen kaupunkipuisto sopii linna- ja norppasaaristokaupunkiin. Harvalla Suomen kaupungilla on Savonlinnan kaltaiset luonnon- ja kulttuuriperinnön puitteet. Kansallinen kaupunkipuisto tuo uuden välineen korostaa näitä vahvuuksia ja hyödyntää niitä kestävästi muun muassa matkailun kehittämisessä, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Seuraavaksi kansalliselle kaupunkipuistolle laaditaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa hoito- ja käyttösuunnitelma, joka toimitetaan ympäristöministeriöön hyväksyttäväksi. Suunnitelman yhteydessä annetut määräykset eivät kohdistu yksityisten omistamiin alueisiin tai rakennuksiin ilman omistajien suostumusta.

Päätösaineisto nähtävillä

Päätös liiteaineistoineen on nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa ym.fi/savonlinna 1.10.–9.11.2021 välisen ajan. Päätösaineistoon voi tutustua kyseisenä ajankohtana myös Savonlinnan kaupungintalon (Olavinkatu 27), Punkaharjun (Kauppatie 20), Kerimäen (Kerimäentie 6) ja Savonrannan (Kangastie 3) palvelupisteiden asiakaspäätteillä.

Tarkempaa tietoa kansallisesta kaupunkipuistosta löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus/kansallinen-kaupunkipuisto.

Post Author: Toimittaja

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.