Saimaan kanavan kehittäminen -hankkeen urakkakilpailutus keskeytetään

Väylävirasto on päättänyt keskeyttää Saimaan kanavan kehittäminen -hankkeen allianssiurakan kilpailutuksen. Hanke kuitenkin jatkuu ja allianssihankinta käynnistetään uudelleen mahdollisimman pian. Keskeytyksellä saadaan lisäaikaa teknisten yksityiskohtien ratkomiseen. 

Saimaan kanavan kehittäminen -hankkeessa kanavan sulkuja pidennetään ja kanavan vedenpintaa nostetaan. Hankkeen tavoitteena on turvata kanavan ja Saimaan järvialueen tavaraliikenteen toiminta- ja kehittämisedellytykset tulevaisuudessa. Hanke toteutetaan allianssimallilla, joissa eri osapuolet muodostavat yhteisen projektiorganisaation.

”Allianssiurakan hankinnan aikana on ilmennyt odottamattomia ongelmia, joiden selvittämiseen otetaan nyt lisäaikaa. Luonteeltaan teknishallinnolliset haasteet liittyvät toimintaan Saimaan kanavan vuokra-alueella ja siihen liittyviin erityiskäytäntöihin. Venäjän päätös lopettaa Venäjältä saapuvien alusliikenteen puukuljetusten tullikäsittely Saimaan kanavan Brusnitchnojen tullipisteellä ei ole keskeytyspäätöksen takana. Hanketta jatketaan normaalisti”, kertoo projektipäällikkö Harri Liikanen Väylävirastosta.

Allianssiurakan hankinnan siirtyminen vaikuttaa myös koko hankkeen toteutusaikatauluun. Tavoitteena on aloittaa uusi urakkahankinta mahdollisimman pian. Alkuperäisen aikataulun mukaan hankkeen oli tarkoitus valmistua kesällä 2024. Hankkeen kustannusarvio on 95 miljoonaa euroa, josta sulkujen pidentämisen osuus on 90 ja vedenpinnan noston viisi miljoonaa euroa. Väylävirastossa tehdään vuosittain noin kymmenen hankinnan keskeyttämispäätöstä. 

Väylävirasto

Post Author: Toimittaja

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.