Kestävän matkailun tunnustukset myönnetty Saimaan alueen yrityksille

Saimaan alueen matkailuyritykset huomioivat ja edesauttavat toiminnallaan alueen arvokkaan luonnon ja kulttuuriperinteen säilymistä elinvoimaisina seuraaville sukupolville. Visit Saimaa -hankkeessa mukana olevat Saimaa Holiday Oravi ja Lomamokkila ovat saaneet Visit Finlandin myöntämän Sustainable Travel Finland (STF)-merkin. Yritykset toimivat monipuolisesti kestävän matkailun hyväksi: merkki edellyttää ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää toimintaa.

”Saimaan ainutlaatuinen luonto ja monipuolinen kulttuuriperintö ovat alueen matkailun vetovoima. Upeat puitteet kannustavat matkailutoimijoita tekemään pitkäjänteisesti ja vastuullisesti työtä toimintaympäristön eteen. Työ hankeyritysten kanssa on ollut antoisaa ja yrityskäynneillä olen saanut hyvän kuvan yritysten vastuullisen matkailun eteen tekemästä työstä. Kestävän matkailun kehittämissuunnitelmia ja vastuullisuusviestintää tehdessä olen huomannut, että yritykset luonnostaan toimivat vastuullisesti, mutta asioiden kirjaaminen on auttanut yrittäjiä näkemään myös kehittämiskohteita toimissaan. Uskon, että Oravin ja Lomamokkilan esimerkki kannustaa muitakin yrityksiä lähtemään mukaan”, kertoo Visit Saimaan vastuullisuuslähettiläs Sanna Eerikäinen.

Vastuullisuus osa matkailuyritysten arkea

Vastuullisuus merkitsee Saimaa Holiday Oraville ja Lomamokkilalle kestäviä valintoja jokapäiväisessä toiminnassa. Kaikki ratkaisut, kuten uusiutuvan sähkön ja maalämmön käyttö, eivät näy asiakkaalle, mutta mahdollistavat vierailijalle lomailun hyvällä omallatunnolla. Kertomalla asiakkaille valinnoista ja niiden hyvistä seurauksista voidaan heitäkin kannustaa kestävään elämäntapaan.

Saimaa Holiday Oravi sijaitsee Linnasaaren ja Koloveden vesikansallispuistojen välissä. Yritys on sitoutunut kestävän luontomatkailun periaatteisiin ja sopinut Metsähallituksen kanssa yhteisistä pelisäännöistä luonnonsuojelualueella toimimisesta. Norppasafareilla liikutaan norpan elinoloja kunnioittaen ja esteettömän safariveneen ansioista myös liikuntarajoitteiset pääsevät nauttimaan Saimaan upeasta järviluonnosta. Saimaa Holiday Oravin päivittäistavarakauppa ja kierrätyspiste palvelevat myös kyläläisten tarpeita, sillä lähimpään keskukseen on matkaa yli 40 kilometriä. Ravintola Ruukinranta on muodostunut kyläläisten, matkailijoiden ja kesäasukkaiden yhteiseksi olohuoneeksi.

Lomamokkila on perheyritys, jossa toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti ja vastuullisesti jo neljännessä sukupolvessa. Koko perhe osallistuu toimintaan ja nuoret antavat uusia ajatuksia ympäristönsuojeluun. Matkailija voi tutustua perheen arkeen maatilalla, jossa ylämaankarja laiduntaa ympäri vuoden huolehtien samalla luonnon monimuotoisuudesta. Rakennusten raaka-aineina on kestävä ja uusiutuva puu, joka sitoo hiiltä koko elinkaaren ajan. Maukas ruoka valmistetaan paikan päällä puhtaista lähialueen raaka-aineista, joista osa tulee aivan muutaman kymmenen metrin päästä omasta pihasta.

Sustainable Travel Finland -merkki edistää kestävää matkailua

Visit Finlandin STF-merkin tavoitteena on edistää kestävää matkailua, viestiä Suomesta kestävän matkailun maana ja helpottaa vastuullisia valintoja matkailussa. Merkki edistää kestävän matkailun yhteistyötä kuntien ja muiden julkisten toimijoiden, alueorganisaatioiden ja yritysten välillä. Matkailualue voi saada STF-merkin, kun 51 % alueen kansainvälisesti toimivista yrityksistä on saanut merkin.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Post Author: Toimittaja

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.