Kattava tietoteos maamme vesistöistä

Matti Leppäranta, Lauri Arvola & Timo Huttula
SUOMALAINEN JÄRVIKIRJA

Suomalainen järvikirja on kattava tietoteos maamme järvien synnystä, historiasta ja vesistöjemme nykypäivän tilanteesta. Joet ja järvet ovat kokeneet monia muutoksia vuosituhansien kuluessa. Maan kohoaminen on muuttanut vesistöjen virtaussuuntia ja järvialtaita, ja ilmaston vaihtelut sekä ihmisten toiminta ovat vaikuttaneet vesiemme ekologiaan.

Kirja vastaa moniin kysymyksiin, jotka askarruttavat vesistöjen äärellä eläviä ihmisiä. Näitä ovat muiden muassa vesistöjemme lämpötilan ja korkeuden vaihtelut, veden virtaukset, leväkukinnat, ravintoverkostot ja kalasto. Samalla kun kirja antaa uusinta tietoa järvistä, sen tavoite on tukea työtä vesistöjemme hyvän ekologisen tilan turvaamiseksi.

Lauri Arvola on Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen emeritusprofessori sekä Lammin biologisen aseman pitkäaikainen johtaja. Hän on tutkinut järvien ekologiaa sekä valuma-alueiden ja ilmaston vaikutuksia vesistöihin.

Timo Huttula on professori h.c., entinen Suomen ympäristökeskuksen Vesikeskuksen tutkimuspäällikkö sekä Helsingin ja Turun yliopiston hydrosfäärin fysiikan dosentti. Hänen erikoisalansa on fysikaalinen limnologia.

Matti Leppäranta on Helsingin yliopiston emeritusprofessori (geofysiikka). Hän on työskennellyt myös Merentutkimuslaitoksella. Hänen erikoisalanaan on kylmän ilmastovyöhykkeen luonnonvedet ja jäät.

Minerva Kustannus Oy

Post Author: Toimittaja

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.